Noveller

Noveller är korta berättelser, från ett par hundra ord upp till ett par tusen ord. Man kastas ofta rakt in i handlingen, mer intensivt och direkt än i en roman. Både handling och personporträtt blir mer avskalade än i en längre berättelse.

På engelska kallas noveller för Short stories, medan romaner heter novels. En uppenbar källa för förvirring.